Var finns serienr?


Fråga: Var finns serienr?

Svar: I ExyPlus display som sitter i bilen kan du avläsa serienr genom att i Huvudmenyn gå näst längst ner och trycka på systeminformation.